+ info@getroffenen.nl

Getroffenen Wat is er reeds gebeurt

Financiële risico’s van het bedrijf

Vanaf 1 januari 2024 moeten aannemers hun klanten informeren hoe de financiële risico’s van het bedrijf zijn afgedekt.

Jaarcijfers niet gepubliceerd

Als een besloten vennootschap (BV) haar jaarcijfers niet heeft gepubliceerd, kan dit worden beschouwd als onbehoorlijk bestuur en kan dit leiden tot juridische consequenties.

Bestuursverbod ook minder vaak uitgedeeld

Curatoren hebben sinds 2016 ook nog een ander wapen in handen: zij kunnen voor frauderende ondernemers een bestuursverbod van maximaal vijf jaar vragen. 

Bestuurdersaansprakelijkheid:

Bestuurders van de BV kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de BV als blijkt dat zij hun verplichting om de jaarrekeningen openbaar te maken hebben geschonden.

Boetes:

De wet voorziet in boetes voor het niet nakomen van de publicatie en BTW plicht. Deze boetes kunnen variëren afhankelijk van de jurisdictie en de ernst van de overtreding. Tevens een onderzoek van de FIOD is niet uitgesloten.

Gebrek aan geloofwaardigheid:

Het niet publiceren van jaarcijfers kan leiden tot een gebrek aan geloofwaardigheid.

Gerechtelijke stappen:

Als de BV herhaaldelijk in gebreke blijft met betrekking tot de publicatieplicht, kunnen derden gerechtelijke stappen ondernemen om naleving af te dwingen.

Wat te doen? lees meer klik hier…

Zie betrokken malafide bedrijven Klik hier….

Indien u kunt bijdragen met uw verhaal of bevindingen mail naar info@getroffenen.nl

Comments are closed.