+ info@getroffenen.nl

Malafide bedrijven

Getroffenen samen sterk

Betrokken (malafide) bedrijven / personen


Wat kunnen we er tegen doen?

Malafide bedrijven of personen hebben doorgaans een aanzienlijk aantal ontevreden klanten en nemen vaak maatregelen, zoals het oprichten van een nieuwe BV na het faillissement van de oude malafide BV, dit om te ontkomen aan hun wettelijke verplichtingen. Wanneer dit gebeurt, kan dit wijzen op ernstig wangedrag dat als strafbaar kan worden beschouwd, zoals oplichting en fraude.

Het is van cruciaal belang om alert te zijn op dergelijke praktijken en passende juridische stappen te ondernemen om de rechten en belangen van consumenten te beschermen. Dit kan onder meer inhouden dat u klachten indient bij de relevante autoriteiten, juridische stappen onderneemt om uw verlies te verhalen of samenwerkt met andere gedupeerden om collectieve acties te ondernemen. Het is essentieel om deze kwesties serieus te nemen om zowel uw eigen belangen als die van anderen te beschermen en om bij te dragen aan het bevorderen van eerlijke en ethische zakelijke praktijken.

Wanneer een faillissementsaanvraag wordt ingediend, zal de curator na een zorgvuldig onderzoek in staat zijn om aan te tonen of er sprake is van dubieuze praktijken. Als dit het geval is, kan dit wijzen op ernstig wangedrag dat als strafbaar gedrag kan worden aangemerkt, zoals oplichting en fraude. Dergelijke ernstige beschuldigingen kunnen leiden tot het alsnog privé aansprakelijk zijn en zelfs tot mogelijke gevangenisstraffen voor de betrokkenen, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtredingen en de geldende wetten. Het is van essentieel belang dat eventuele onrechtmatigheden tijdens het faillissement grondig worden onderzocht om de integriteit van het proces te waarborgen en eventuele illegale activiteiten aan het licht te brengen.

Wat te doen

 Als u alle mogelijke stappen heeft ondernomen om tot een oplossing te komen met het bedrijf, dient u vervolgens een officiële melding (aangifte) te maken bij de politie.

In de meeste gevallen kunt u contact opnemen met de politie via het nummer 0900-8844 of persoonlijk naar het dichtstbijzijnde politiebureau gaan. (standaard belkosten van toepassing).

Wat gebeurt er na aangifte fraude?
Je aangifte wordt beoordeeld op het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie. Bij 5 of meer aangiftes over dezelfde verdachte, worden banken geïnformeerd. De politie bekijkt alle aangiftes van internetoplichting op aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Het is zeer belangrijk aangifte te doen, let wel voor “Fraude en/of Oplichting”, eventueel dreigementen of Discriminatie.

Ondanks dat de Politie landelijk opereert hebben alle districten hun eigen toko’s

“De politie heeft nog steeds geen systeem geïmplementeerd waarbij zaken zoals de onze eenvoudig kunnen worden gekoppeld. Hierdoor dient u bij het doen van aangifte aan te geven dat zodra het dossier is opgemaakt, het moet worden doorgestuurd naar de politie in Gouda. Op die manier kan het worden samengevoegd met alle andere dossiers omtrend deze zaak om een strafzaak te kunnen vormen.”

Let op, aan deze website kunnen geen juridische rechten worden ontleend.
Deze website is nog in verdere ontwikkeling.